OFERTA PRACY – DIETETYK

 Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie

przy ul. Leśna 1  ,13-200 Działdowo zatrudni  osobę na stanowisku  dietetyka.

Wymagania:

Kandydat ubiegający się na stanowisko dietetyka powinien spełniać kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10.07.2023r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U 2023.poz.1515)) tj:

1/ rozpoczęcie po dniu 30 września 2019 r. studiów w zakresie dietetyki na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny nauki medyczne, nauki farmaceutyczne, nauki o zdrowiu lub nauki o kulturze fizycznej, obejmujących co najmniej 1630 godzin kształcenia w zakresie dietetyki, i uzyskanie co najmniej tytułu zawodowego licencjata

lub

2/ rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. studiów w zakresie dietetyki, obejmujących co najmniej 1630 godzin kształcenia w zakresie dietetyki, i uzyskanie co najmniej tytułu zawodowego licencjata

lub

3/ukończenie studiów na kierunku dietetyka zgodnie ze standardami kształcenia określonymi w odrębnych przepisach 13) i uzyskanie co najmniej tytułu zawodowego licencjata na tym kierunku

lub

4/ rozpoczęcie przed dniem 1 października 2007 r. studiów na kierunku dietetyka lub na innym kierunku w specjalności dietetyka, obejmujących co najmniej 1784 godziny kształcenia w zakresie dietetyki, i uzyskanie co najmniej tytułu zawodowego licencjata

lub

5/ rozpoczęcie przed dniem 1 października 2007 r. studiów na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka w specjalności żywienie człowieka i uzyskanie co najmniej tytułu zawodowego licencjata na tym kierunku

lub

6/ rozpoczęcie przed dniem 1 września 2013 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego dietetyk  lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie dietetyk albo ukończenie technikum, albo szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technik technologii żywienia w specjalności dietetyka.

Oczekiwania:

– dobra organizacja czasu pracy/życzliwość wobec pacjentów ,umiejętność współdziałania w zespole, komunikatywność. ,znajomość obsługi komputera

Oferujemy:

– zatrudnienie w ramach umowy o pracę

– możliwość rozwoju zawodowego

– dobre warunki płacy

Prosimy o przesłanie aplikacji CV na adres : kadry@spzoz-dzialdowo.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 236972211 w. 263 lub 108 .

W treści CV proszę zamieścić klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2019, poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranym osobami a niewykorzystane aplikacje zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Przewiń na górę
Skip to content